Relaterade yrken
Gymnasielärare i yrkesämnen

Undervisar på gymnasienivå, huvudsakligen i yrkesinriktade ämnen; utformar kursplan i enlighet med fastställd läroplan; förbereder uppgifter eller praktiska övningar och handleder elever; utarbetar och rättar prov; sätter betyg.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV