Relaterade yrken
Banktjänstemän och kreditrådgivare

Leder, planerar och samordnar verksamheten vid bankkontor eller bankavdelning; handlägger kredit- och låneansökningar, gör kredit- och riskbedömningar vid långivning; upprättar deklarationer, testamenten och andra ekonomiska handlingar; svarar för ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV