Relaterade yrken
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.

Planerar, leder och samordnar verksamheten inom skogsbruk eller på större lantbruk. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV