Relaterade yrken
Förskolechefer nivå 2

Verksamhetsnära chef underställd förvaltningschef, mellanchef, verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom förskola. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en förskola eller annan verksamhet som bedriver barnomsorg. Övervakar barnens utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV