Relaterade yrken
Övriga avdelningschefer inom utbildning nivå 1

Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom annan utbildningsform än läroplanstyrd verksamhet, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV