Relaterade yrken
Administrativa assistenter

Utför assisterande administrativt arbete; sammanställer underlag för sammanträden och möten m.m.; för protokoll; planerar och administrerar kurser, konferenser m.m.; tar fram underlag för rekryteringar, löneförhandlingar m.m.; följer upp driftsstatistik, serviceavtal, fakturering m.m.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV