Relaterade yrken
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård nivå 2

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom hälso- och sjukvård. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV