Relaterade yrken
Elmontörer och elreparatörer

Monterar, underhåller och reparerar elektriska anläggningar i industrilokaler m.m.; underhåller och reparerar elektriska motorer, generatorer, elektriska delar på maskiner och elektriska handverktyg; felsöker och reparerar elsystem i fordon, flygplan och på fartyg; installerar, reparerar och utför service på elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV