Relaterade yrken
Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete nivå 1

Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställ­ande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom socialt och kurativt arbete, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV