Relaterade yrken
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens

Utför pedagogiskt specialistarbete, undervisar på utbildningsföretag i datakunskap, ledarskap m.m.; undervisar på musikskolor; undervisar i t.ex. konstmusik, teater och dans; ger privatundervisning; organiserar fortbildning av anställda inom företag m.m.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV