Relaterade yrken
Chefer och ledare inom trossamfund nivå 0

Planerar, leder och samordnar verksamhet inom församlingsarbetet i Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV