Relaterade yrken
Tele- och elektronikreparatörer m.fl.

Installerar, konfigurerar och reparerar telefoner, telefonväxlar, larm, signal- och övervakningssystem samt datoranläggningar; installerar och reparerar utrustning för automatisk styrning av industriprocesser och maskinanläggningar; installerar och reparerar hemelektronik; installerar data- och telenät i lokaler och bostäder.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV