Relaterade yrken
Övriga chefer inom samhällsservice nivå 1

Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom övrig samhällsservice, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV