Relaterade yrken
Poliser

Upprätthåller ordningen på allmän plats; ingriper vid lagöverträdelser; undersöker fakta och omständigheter kring brott; etablerar kontakter och inhämtar information från olika källor i syfte att förebygga brott; övervakar och dirigerar trafik.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV