Relaterade yrken
Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer

Installerar, reparerar och utför service på industrimaskiner och mekanisk utrustning; underhåller och reparerar fartygsmotorer och andra motorer (utom motorfordons- och flygmotorer) samt rälsfordon.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV