Relaterade yrken
Restaurang- och kökschefer nivå 1

Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom restaurang och kök, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV