Relaterade yrken
Socialförsäkringstjänstemän

Handlägger socialförsäkringsärenden, inklusive arbetslöshetsersättning, eller ärenden avseende socialbidrag; beslutar om utbetalningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV