Relaterade yrken
Chefer inom friskvård, sport och fritid nivå 1

Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande verksamheten inom friskvård, sport och fritid, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV