Relaterade yrken
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer

Underhåller och reparerar motorer till motorfordon och båtar; reparerar och utför service på motorcyklar, personbilar, lastbilar, långtradare, trailrar, bussar, traktorer samt cyklar; underhåller och reparerar lantbruks-, skogs- och anläggningsmaskiner.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV