Relaterade yrken
Chefer inom friskvård, sport och fritid nivå 2

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom friskvård, sport och fritid samt ansvarar för personal.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV