Relaterade yrken
Geologer och geofysiker m.fl.

Utvecklar teorier, modeller, begrepp och metoder samt tillämpar vetenskaplig kunskap inom geologi, geofysik, hydrologi m.m. Undersöker och kartlägger berggrunden, de lösa jordlagren och grundvattnet. Undersöker, beräknar och forskar kring vattenföring, vattenstånd, isförhållanden, vågor m.m.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV