Relaterade yrken
Tunnplåtslagare

Tillverkar, monterar och reparerar olika produkter och konstruktioner av tunnplåt; formar och sätter ihop plåtdetaljer; monterar fasad- och takplåt; reparerar skador och byter plåtdetaljer på fordon; kontrollerar, reparerar och rengör cisterner; framställer och reparerar föremål i koppar, mässing och tenn.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV