Relaterade yrken
Planeringsarkitekter m.fl.

Upprättar, utarbetar och granskar planer för nya stadsdelar, bostadsområden, industriområden samt översiktliga planer och program för utveckling av fysisk miljö. Planerar för förnyelse och förändring av befintliga områden. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljö­tekniska och estetiska krav och önskemål till en fungerande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare och myndigheter. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV