Relaterade yrken
Svetsare och gasskärare

Svetsar och löder samman metalldelar för hand i samband med tillverkning, montering och reparation av grövre metallprodukter; utför specialiserat svetsningsarbete på röranläggningar; skär ut detaljer i olika metalliska material och kapar grovplåtar, balkar, skrot etc med skärbrännare eller skärmaskin.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV