Relaterade yrken
Marknadsanalytiker och marknadsförare

Samlar in, bearbetar och analyserar data om marknader; gör prognoser om framtida marknader och trender; ger råd om försäljningsstrategier; planerar, organiserar och följer upp reklamkampanjer, PR-verksamhet och andra marknadsföringsinsatser.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV