Relaterade yrken
Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister

Tolkar lagar och avtal; utreder juridiska ärenden; upprättar juridiska handlingar; ser till att avtal och kontrakt är juridiskt bindande; ger råd i juridiska frågor och assisterar vid förhandlingar; förbereder processer och företräder part inför domstol.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV