Relaterade yrken
Operationssjuksköterskor

Samordnar och leder arbetet i en operationssal och ansvarar för omvårdnad av patienter. Ställer i ordning och kontrollerar medicinteknisk apparatur och utrustning samt ansvarar för hygien och aseptik.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV