Relaterade yrken
Barnsjuksköterskor

Vårdar och behandlar sjuka och skadade barn och ungdomar inom akutsjukvård, barnmedicin, barnkirurgi, spädbarnsvård eller på barnavårdscentral. Ger råd och stöd till föräldrar samt genomför hälsokontroller.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV