Relaterade yrken
Övriga jurister

Utför juridiskt specialistarbete, ansvarar för indrivning av skatter, böter och andra allmänna medel samt för verkställighet av domar och beslut i enskilda mål; handlägger juridiska ärenden inom försvaret eller kyrkan.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV