Relaterade yrken
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Utför tekniskt arbete vid utvinning av metaller, olja och gas eller vid framställning av metaller, legeringar och metallurgiska produkter samt vid underhåll och reparation av gruvinstallationer. Utför kvalitets- och produktkontroller i samband med stål- och metallframställning m.m.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV