Relaterade yrken
Ambulanssjukvårdare

Ger stöd, assistans, omvårdnad och vård till patienter. Assisterar läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar. Kontrollerar patienters kroppstemperatur, puls och blodtryck, tar prover och lägger om sår. Utför ambulanstransporter.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV