Relaterade yrken
Flygmekaniker och flygtekniker

Installerar, reparerar och utför service på industrimaskiner och mekanisk utrustning. Underhåller och reparerar fartygsmotorer och andra motorer (utom motorfordons- och flygmotorer) samt rälsfordon.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV