Relaterade yrken
Grovarbetare

Röjer, river och hanterar material på bygg­arbetsplatser. Assisterar vid maskinellt schaktarbete på bygg- och anläggningsarbeten. Lastar, lossar och behandlar torv.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV