Yrken / Lön / Framtid
Yrken A-Ö

484 yrken

 1. Administratör / sekreterare

  Månadslön:

  27 400 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för löne- och personalassistenter både under det... Läs mer
 2. Advokat

  Månadslön:

  53 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att jurister möter en medelgod arbetsmarknad det närmaste året och på fem till tio års sikt.... Läs mer
 3. Agronom

  Månadslön:

  34 500 kr

  Framtid:

  1 år

  Agronomernas möjligheter till arbete varierar beroende på utbildningsinriktning. För gruppen agronomer som helhet är... Läs mer
 4. Ambulanssjukvårdare

  Månadslön:

  24 900 kr

  Framtid:

  1 år

 5. Anläggningsarbetare

  Månadslön:

  29 300 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att anläggningsarbetare får goda möjligheter till arbete både under det närmaste året och på fem... Läs mer
 6. Anläggningsdykare

  Månadslön:

  - kr

  Framtid:

  1 år

  Anläggningsdykare är en liten yrkesgrupp, totalt finns cirka 250 i landet. Enligt Byggnadsindustrins yrkesnämnd nyanställs... Läs mer
 7. Användbarhetsexpert

  Månadslön:

  40 400 kr

  Framtid:

  1 år

 8. Apotekare

  Månadslön:

  39 400 kr

  Framtid:

  1 år

  Apotekare har en bred arbetsmarknad. Arbetsplatserna kan vara apotek, inom landstinget, myndigheter och läkemedelsindustrin.... Läs mer
 9. Apotekstekniker

  Månadslön:

  25 200 kr

  Framtid:

  1 år

 10. Arbetsförmedlare

  Månadslön:

  36 100 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att personaltjänstemän möter hård konkurrens om jobben både under det närmaste året och på fem... Läs mer
 11. Arbetsmiljöingenjör

  Månadslön:

  35 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen egen prognos för yrket arbetsmiljöingenjör.... Läs mer
 12. Arbetsmiljöinspektör

  Månadslön:

  35 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för detta yrke.... Läs mer
 13. Arbetsterapeut

  Månadslön:

  28 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Vi bedömer att arbetsmarknaden kommer att vara i balans för arbetsterapeuter det närmaste året. Arbetsterapeuter är oftast... Läs mer
 14. Arborist

  Månadslön:

  33 400 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket.... Läs mer
 15. Arkeolog

  Månadslön:

  33 100 kr

  Framtid:

  1 år

  Idag och inom överskådlig tid är det betydligt fler som studerar till eller är färdigutbildade arkeologer än vad det finns... Läs mer
 16. Arkitekt

  Månadslön:

  37 500 kr

  Framtid:

  1 år

 17. Arkitekt (översikt arkitektyrken)

  Månadslön:

  37 500 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att arkitekter kommer ha medelgoda möjligheter till arbete det närmaste året. Jobbmöjligheterna... Läs mer
 18. Arkivarie

  Månadslön:

  28 900 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos på detta yrke.Saco bedömde 2014 att arbetsmarknaden för arkivarier då var i balans, och... Läs mer
 19. Art director

  Månadslön:

  35 200 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för detta yrke.... Läs mer
 20. Audionom

  Månadslön:

  28 000 kr

  Framtid:

  1 år

 21. Automationstekniker

  Månadslön:

  28 300 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att styr- och reglertekniker möter en god arbetsmarknad under 2014. Styr- och reglertekniker... Läs mer
 22. Badmästare

  Månadslön:

  23 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för detta yrke.... Läs mer
 23. Bagare

  Månadslön:

  23 200 kr

  Framtid:

  1 år

  Efterfrågan på bagare och konditorer har varit stor de senaste åren, en positiv utveckling som bedöms fortsätta.... Läs mer
 24. Bangårdsoperatör

  Månadslön:

  28 500 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för detta yrke... Läs mer
 25. Banktjänsteman / finanstjänsteman

  Månadslön:

  37 500 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara fortsatt hård konkurrens om jobben som banktjänsteman under det kommande... Läs mer
Fråga SYV