Yrken / Lön / Framtid
Yrken med bäst framtidsutsikt

484 yrken

 1. Barnsjuksköterska

  Månadslön:

  31 600 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara mycket liten konkurrens om de lediga jobben för barnsjuksköterskor i... Läs mer
 2. Distriktssköterska

  Månadslön:

  31 600 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetslösheten är mycket låg för distriktssköterskor och arbetsmarknaden förblir bra under det närmaste året. Mycket liten... Läs mer
 3. Flygmekaniker och flygtekniker

  Månadslön:

  39 900 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att flygtekniker möter en mycket god arbetsmarknad under 2014. Flygbranschen har haft en positiv... Läs mer
 4. Förskollärare

  Månadslön:

  26 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att förskollärare får mycket goda möjligheter till arbete både under det närmaste året och på fem... Läs mer
 5. Gymnasielärare i yrkesämnen

  Månadslön:

  30 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att gymnasielärare i yrkesämnen kommer ha mycket goda möjligheter till arbete både under det... Läs mer
 6. IT-arkitekter

  Månadslön:

  42 300 kr

  Framtid:

  1 år

  I takt med att IT–systemen blir allt mer komplexa ökar efterfrågan på arkitektens kunskap. Arbetsförmedlingen bedömer att... Läs mer
 7. Ingenjör

  Månadslön:

  44 800 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi kommer att ha mycket goda möjligheter till... Läs mer
 8. Ingenjör (civilingenjör / högskoleingenjör)

  Månadslön:

  44 800 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi kommer att ha mycket goda möjligheter... Läs mer
 9. Ingenjör inom bygg

  Månadslön:

  39 900 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att byggnadsingenjörer och byggnadstekniker kommer att ha mycket goda möjligheter till arbete det... Läs mer
 10. Ingenjör inom maskinteknik

  Månadslön:

  39 800 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom maskin kommer att ha mycket goda möjligheter till arbete det närmaste... Läs mer
 11. Ingenjör inom stål- och metallindustrin

  Månadslön:

  42 900 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi kommer att ha mycket goda möjligheter till... Läs mer
 12. Kock

  Månadslön:

  23 800 kr

  Framtid:

  1 år

  De senaste åren har arbetsmarknaden varit mycket god för kockar. Det blir liten konkurrens om jobben i landet som helhet... Läs mer
 13. Läkare

  Månadslön:

  60 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Läkare har en god arbetsmarknad och arbetslösheten är obetydlig. Bristen gäller framför allt läkare med... Läs mer
 14. Maskin- och lastbilsmekaniker

  Månadslön:

  26 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att lastbilsmekaniker möter en mycket god arbetsmarknad under 2014. Det finns ett ständigt behov... Läs mer
 15. Operationssjuksköterska

  Månadslön:

  33 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Operationssjuksköterskor har en bra arbetsmarknad och arbetslösheten är betydligt lägre än genomsnittet för samtliga yrken.... Läs mer
 16. Plåtslagare (byggnad)

  Månadslön:

  27 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Under flera år har arbetsgivarna haft svårt att hitta kvalificerade byggnadsplåtslagare.  Arbetsförmedlingen bedömer... Läs mer
 17. Psykiatrisjuksköterska

  Månadslön:

  31 600 kr

  Framtid:

  1 år

  Sjuksköterskor med inriktning mot psykiatrisk vård har en god arbetsmarknad och arbetslösheten är betydligt lägre än... Läs mer
 18. Sjuksköterska inom akutsjukvård

  Månadslön:

  32 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvården har en god arbetsmarknad och så kommer det att förbli under det närmaste året.... Läs mer
 19. Sjuksköterska inom äldrevård

  Månadslön:

  31 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsmarknaden för geriatriksjuksköterskor är bra och arbetslösheten är låg. Konkurrensen om de lediga jobben väntas... Läs mer
 20. Speciallärare och specialpedagog

  Månadslön:

  30 900 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att specialpedagoger kommer ha mycket goda möjligheter till arbete både under det närmaste året... Läs mer
 21. Systemutvecklare

  Månadslön:

  40 400 kr

  Framtid:

  1 år

  Den ljusning som förutspås efter den ekonomiska nedgång som varit leder till en fortsatt god arbetsmarknad för mjukvaru- och... Läs mer
 22. Testledare / testare

  Månadslön:

  40 400 kr

  Framtid:

  1 år

  Testledare/testare har inte känt av någon nämnvärd försämring av sin situation på arbetsmarknaden utan den har förblivit god... Läs mer
 23. Sjuksköterska (översikt sjuksköterskeyrken)

  Månadslön:

  33 300 kr

  Framtid:

  1 år

  Röntgensjuksköterskor har en bra arbetsmarknad och arbetslösheten för röntgensjuksköterskor är låg. Under det närmaste året... Läs mer
 24. Ingenjör inom data/elektronik

  Månadslön:

  44 800 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom elektronik och teleteknik kommer att ha mycket goda möjligheter till... Läs mer
 25. Ingenjör inom elkraft och energi

  Månadslön:

  42 400 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom elkraft kommer att ha mycket goda möjligheter till arbete det närmaste... Läs mer
Fråga SYV