Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Göteborg (Högskola / universitet)

  • Video
  • Bilder

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Västra Hamngatan 25
Box 300, 405 30 Göteborg
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Intervju med f.d. student

Ewa Arvidsson är förskollärare, grundlärare och nyligen även färdigutbildad speciallärare. Hennes studier på Speciallärarprogrammet gav henne verktyg för att kunna handleda andra lärare att hitta lärprocesser som inkluderar alla elever.

Hon anser att det var hög kvalitet på utbildningen.

- "Lärarna var duktiga på att strukturera och lägga schema. Det var självklart en viss variation på kvalitet på kurser och föreläsare. Men de ska ju möta en stor grupp studenter med olika erfarenheter, bakgrund, behov och förväntningar."
 

Lära om och lära in

På grund av en egen synskada kan Ewa Arvidsson inte jobba kvar som klasslärare.

- "Jag har fått lära om och lära in nya saker. Att vidareutbilda mig till speciallärare är en väg för mig att jobba kvar som lärare. Jag kan inte vara klasslärare längre eftersom jag inte ser alla elever."

Hennes egen funktionsnedsättning gör även att hon har en extra förståelse för elever som har svårigheter och deras föräldrar.

- "Jag kan med en ökad ödmjukhet försöka förstå deras situation och förstå den sorgeprocess som kan uppstå när man inte kan det andra kan. Samtidigt kan jag utifrån min egen erfarenhet försöka hitta och stärka de förmågor som eleverna är bra på och finna goda vägar i samråd med eleven för deras vidare kunskapsutveckling."


Teknik ger nya möjligheter

Den nya digitala tekniken ger helt nya förutsättningar för barn med olika funktionsnedsättningar.

- "Jag är så klart intresserad av tekniken. Idag finns till exempel talsyntes och förstoringsappar. En bra resurs är Myndigheten för tillgängliga medier, MTM."

En av hennes arbetsuppgifter är att hjälpa elever och föräldrar att hitta dessa möjligheter och att ta de kontakter som behövs. Det handlar om att göra en kartläggning för att förstå vilka förhållningssätt, arbetsmetoder och material som lämpar sig bäst för just denna enskilda elev.
 

Gott om jobb

Arbetsmarknaden för speciallärare är ljus. Många i denna lärarkategori börjar gå i pension och under en period utbildades inga nya heller, så det finns ett glapp i skolsystemet just nu.

- "Vi har en kompetens som saknas ute på skolorna och är således anställningsbara och attraktiva. Länder som Nya Zeeland och Finland har nått framgång via denna väg med många speciallärare i skolorna."

Hennes examensarbete handlade om hur vardagsord kan ställa till det i en mattekontext. Det kan vara ord som ”räcka” eller ”nå” eller” hälften” eller ”dubbelt så mycket”. Många elever kan inte placera in dessa i en mattetext. Det finns också ett samband mellan mattesvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.
 

Inläst litteratur och bra appar

Ewas egen synskada har gjort att hon hade det extra tufft på utbildningen.

- "Men om man har höga förväntningar på sig själv så klarar man av väldigt mycket. Jag har fått hjälp förstås. Biblioteket till exempel har hjälpt till med kompensatoriska program. Det finns även inläst kurslitteratur och man kan få tillgång till inspelade föreläsningar i förväg."

- "Sen finns det ju numera telefoner med både diktafon och kamera. Läsplattan med dess uppsjö av appar är också ett fantastiskt hjälpmedel. Med allt detta och en portion vilja och envishet så har det gått, säger Ewa Arvidsson."

Fem snabba frågor

Varför lärarutbildning
- Jag tycker om att ha ett jobb där den ena dagen inte är den andra lik, och ett jobb som ger mig nya utmaningar. Jag är nyfiken på hur andra människor lär och tar till sig och använder nya kunskaper. Jag vill kämpa för att varje elev kan och ska få möjlighet att känna glädjen i att lyckas och att de ska kunna känna stolthet i vad de presterat utifrån sin förmåga!

Bäst med utbildningen
- Närheten, kvaliteten, kompetensen, aktuell forskning, utformningen av utbildningar, lyhördheten för studenter och högt anseende i landet.

Första aha-upplevelsen på jobbet
- Känslan av att ha en diskussion i SO och hela klassen är engagerad. Eleverna är lyhörda och toleranta mot varandra, alla vågar och kan säga sin mening och känslan att ha ”alla elever i sin hand”.

Roligaste stund på jobbet
- Att få möta glada, funderande elever i alla åldrar, och bli påmind om varför man valde det här yrket. Närheten och samarbetet med eleverna!

Kreativt ögonblick på arbetet
- Varje dag sker flera kreativa ögonblick då jag och mina kollegor måste finna vilken väg och vilken strategi eleverna ska nå kunskapskraven utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vilken lärmiljö passar den här eleven bäst, vilken metod, vilket arbetssätt och hur ska vi lärare kunna hjälpa eleven lära sig utifrån dess styrkor och svagheter?

Läs mer om ubildningen här!

Jag vet att jag gör skillnad

Magnus Rönnberg studerade alternativ KPU och jobbar nu som högstadielärare på Häggvallsskolan Tjörn.

Varför lärarutbildning
- Sedan tio år driver jag ett företag tillsammans med ett par vänner och vi har specialiserat oss på olika typer av utbildningsuppdrag. Under 2014 valde jag att lägga mindre tid på arbete med våra kunder för att istället dyka djupare inom lärandets konst. Jag ville lära mig mer om hur vi bygger vår förståelse av omvärlden, vilka faktorer som påverkar och vad man kan göra för att underlätta sitt egna och andras lärande. Det fanns ett akut behov av struktur, guidning och stöd i mina studier, något som jag gladeligen lämnade över till GU. Sedan var det inte någon nackdel att få möjligheten att arbeta som legitimerad lärare, jag var nämligen på väg att bli pappa för första gången och såg fördelarna med att kunna planera vardagen lite mer.

Varför plugga i Göteborg
- Främst för att jag bodde i närheten (på Tjörn), men också för att GU var det enda universitet som erbjöd den alternativa KPU:n med förhöjd studietakt som dessutom var riktad mot naturvetare (som jag råkar vara).

Bäst med utbildningen
- Att teori och praktik var så tätt integrerade med varandra.

Jobbar nu
- Deltid på Häggvallskolan på Tjörn; deltidstjänsten gör det möjligt att fortsätta arbeta med det egna företaget, vilket är något jag värdesätter på många sätt.

Första aha-upplevelsen när du började jobba som lärare
- Många elever på högstadiet förväntar sig att kunskap kommer till dem utan ansträngning från deras sida. De föredrar att få de rätta svaren från läraren, snarare än stöd på sin egen väg fram till dessa svar. Jag tror mer på Edisons ord som gäller både för uppfinnande och lärande: ”det handlar om en procent inspiration och 99 procent perspiration.”

Roligaste stund på jobbet
- Diskussioner med elever där jag kan utgå från naturvetenskapliga resonemang för att förklara och länka deras tidigare erfarenhet och kunskap till nya områden. Livet är inte uppdelat i block av ämnen såsom i skolans kursplaner och möjligheten att utveckla elevernas förmåga att reflektera, resonera och relatera för att förstå sig själva, sin omgivning och hur vi beror på varandra är både roligt och utvecklande för mig.

Största utmaningen i jobbet just nu
- Att hitta balansen i arbetet med mina elever för att inte bli uppgiven inför den kroniska känslan av otillräcklighet som alltid verkar lura under ytan. Jag vet att jag gör en skillnad och det är viktigt att känna tillfredsställelse med det jag uppnår.

Läs mer om utbildningen här!

Andreas visste vad han ville

Andreas Canevarolo studerar på Förskollärarprogrammet. Han är som kille i minoritet på utbildningen, men tycker inte att det spelar någon roll alls.

Andreas, vars mamma är förskollärare, hade vikarierat på förskola i två år innan han började studera. Så han visste mycket väl att han verkligen ville detta och var således en mycket motiverad student redan från början.

Han tycker att samvaron med barnen är roligast. Det händer ju saker på en förskola hela tiden!

- Barnen tycker att det är kul att det kommer en kille också och jag kanske busar lite mer än de äldre.

Männen är i minoritet inte bara i förskolan, utan också på förskollärarutbildningen.

- I början var jag ensam kille i min seminariegrupp. Men totalt är vi några stycken, även om jag inte tycker att det spelar så stor roll. Jag trivs bra ändå och umgås gärna med tjejer.

De roligaste kurserna har hittills varit mattekursen och konflikthantering.

- Kopplingen till hur man kan arbeta med till exempel konflikthantering i förskolan har varit stark. Det blir ju konflikter jämt och då är det bra att ha verktyg för att kunna lösa dem på bästa sätt, säger han.

Kan du rekommendera utbildningen?

- Ja, det har varit väldigt kul och tiden har gått jättefort.

Fem snabba frågor

Varför lärarutbildning
Jag hade vikarierat i förskolan och jag tyckte arbetet
var roligt. Det hände nya saker varje dag. Det är
barnens spontanitet som jag tycker är så rolig.

Den bästa kursen hittills
De estetiska kurserna. Både det att jag har fått
utveckla mina estetiska färdigheter men även att jag
blivit säkrare i mig själv. Och jag har blivit mer
bekväm med att stå i centrum.

Min största aha-upplevelse
Min största aha-upplevelse kom vid C-uppsatsen, den
stora uppsatsen vi har i slutet av programmet. Jag
valde att skriva om bild i förskolan och jag gjorde en
enkätundersökning som jag skickade ut till förskollärare.
Svaren i min enkätundersökning gav mig en
aha-upplevelse och det var ett väldigt spännande
ämne att skriva om.

Min största utmaning under utbildningen
I början av utbildningen, när allt var nytt och jag inte
visste hur jag skulle göra för att plugga effektivt.

Då förändrades jag
Jag tror att förändringen har skett lite efterhand, att
kunskapen sätter sig lite då och då. Jag märker av
förändringen tydligast när jag blickar bakåt och
jämför med hur det var i början. Om om jag jämför
mina VF U-perioder så kan jag se en tydlig förändring.

Läs mer om utbildningen här!

"Att läsa till lärare är jätteutvecklande"

Emil Dornerus läser till grundlärare, årskurs 4-6, ämnena musik, matte, engelska och svenska. Han är nu inne på sin femte termin av åtta. ”På denna utbildning blir jag medveten om mig själv och min omgivning på ett sätt som jag har nytta av hela livet”, säger han.

Vad är det på utbildningen som är så utvecklande?

- "Det är att den är tvärvetenskapligt upplagd och det gör att det känns som jag verkligen lär mig saker. Och så förstås alla möten med människor som ger en förståelse för andra. Kommunikation och bemötande är några grundläggande byggstenar och jag får ständigt reflektera över hur jag själv fungerar med andra."

Det kan till exempel handla om att tala inför många, eller att bli ifrågasatt.

- "Man inte bekväm i alla situationer från början. Ens kunskap sätts på ofta på prov och man blir utmanad på olika sätt. Det är jätteutvecklande."

Musiken en ledstjärna

Emil har hållit på med musik sen han var åtta, så tanken på att bli musiklärare har alltid funnits där.

Själv gick han på Furulundsskolan i Partille och där fanns det en musikprofil.

- "Vi hade god tillgång till musiksalarna och det gav en slags replokalkänsla."

Hans bror är lärare. Och hans mamma är mycket intresserad av Montessoripedagogik. Detta kan också ha inspirerat honom till hans yrkesval i viss mån

Egna lärare förebilder

- "Jag har också haft jättebra lärare som ju är mina förebilder. Jag har alltid haft en positiv bild av skolan som plats."

Om att jobba i mellanstadiet säger han:

- "Det är en rolig ålder. Sådär mittemellan liten och stor. I den åldern fann jag mig själv och började mitt identitetsskapande. Det är en viktig ålder."

Nöjd med VFU

Han gör sin VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen, på Vallhamraskolan i Partille - en skola där de är duktiga på att jobba med IT.

- "Vi har bloggat och fått filma oss själva. Och så har vi spelat in ljudfiler. Det är väldigt spännande och det känns som om jag får vara med och bryta ny pedagogisk mark."

Eftersom han bara är 23 år så är han nära elevernas verklighet.

- "Jag är ju också en ”digital inföding” och tycker att jag förstår dem väl, säger Emil Dornerus."

 

FEM KORTA

Varför plugga i Gbg?
- Jag valde utbildningen i Göteborg främst för att jag bor och är uppväxt här. Då jag är musiker och spelar i band vid sidan av mina studier, så ville jag gärna ha möjligheten att kunna arbeta och repa med bandet parallellt med min utbildning. En annan anledning till att Göteborgs universitet lockade var för att min bror tidigare har gått lärarutbildningen här och rekommenderade den till mig. Att välja Göteborgs universitet kändes helt enkelt mest naturligt för mig.
 

Varför lärarutbildningen?
- Jag valde lärarutbildningen då jag gillar att arbeta med människor, samtidigt som jag vill verka i en miljö där båda jag och min omgivning kan lära sig och utvecklas. Eftersom jag är musiker så har tanken att bli musiklärare alltid funnits där och skolan har alltid varit en positiv plats för mig.

Bästa kursen hittills?
- Bästa kursen hittills har varit musikkursen och VFU-kurserna. Musikkursen var inspirerande och varierande. Det var mycket praktiskt musicerande med bland annat gitarrlektioner, sånglektioner, spel i ensemble, konserter och skapande av egna verk och inspelning. VFU-kurserna är alltid väldigt roliga då man får vara ute på riktigt och träffa elever. Allt som man arbetar med på sin HFU sätts i perspektiv ytterligare på praktiken och man märker hur man utvecklas för varje gång.
 

Hur var mötet med förskolan/skolan på VFU?
- Min personliga upplevelse av det första mötet med skolan på VFU var att allt var bra planerat. Jag blev tilldelad en skola som låg geografiskt nära mitt hem, och på skolan blev jag bemött av personal på ett välkommande och positivt sätt. Under hela min utbildning har jag haft möjlighet att stanna kvar på min VFU-skola, vilket gjort att jag skapat en nära och bra relation med min lokala lärarutbildare och med övrig personal på skolan.

Största utmaningen?
- Den största utmaningen är att sätta sig in i olika perspektiv och i att kunna lära sig att hantera balansgången mellan olika ställningstaganden som man får göra som lärare utifrån allt man lär sig och får se under utbildningen. Att finna sin egen lärarroll är något som är svårt och som jag tror man fortsätter jobba på och söker denna efter även när man är ”färdigutbildad”.

Läs mer om utbildningn här!

"Det är verkligen ett lagarbete"

Varför lärarutbildning?
- Jag valde att studera till lärare F-3 för att jag gärna vill arbeta med barn, och jag ville få möjligheten att vara med och utbilda kommande generationer. Barn är ju vår framtid, och de är dessutom pigga på att lära sig vilket är otroligt kul och motiverande för mig som lärare! En stor anledning till att jag valde just lärare och inriktningen F-3 var en lärare jag hade när jag själv gick i grundskolan, som hette Torbjörn. Han var min förebild när jag var yngre och är det fortfarande än idag – han är en sådan lärare jag hoppas kunna vara. Under gymnasiet insåg jag att det här var vad jag ville göra; bli lärare så att jag också kan hjälpa till att utbilda kommande generationer och vara en förebild jag också.

Varför plugga i Göteborg?
- Göteborg är en storstad som ändå är mysig och hemtrevlig. Det finns caféer överallt, som bra ställen att hänga på! Alla universitetets lokaler är centralt belägna, vilket gör det lätt att ta sig överallt. Man känner lätt gemenskap med andra studenter, och det kan ju delvis bero på att alla universitetets institutioner ligger så pass nära varandra.

Bäst med utbildningen?
- Alla upplevelser, lärdomar och nya vänner som jag fick med mig! Jag blev så otroligt mycket rikare på kunskap, både under VFU:n som på kurserna på GU. Alla lärare, professorer, föreläsare och seminarieledare är otroligt kompetenta och måna om att vi studenter ska lyckas. De fanns alltid där för att hjälpa och stötta oss studenter när det behövdes.

Första aha-upplevelsen när du började jobba?
- För mig har den största aha-upplevelsen varit hur mycket lärare faktiskt samarbetar med varandra, stöttar varandra, utbyter råd, lektionstips osv. Det är verkligen ett lagarbete, vilket jag är positivt överraskad av! Jag är säker på att jag under min karriär kommer få många fler aha-upplevelser.

Roligaste stund på jobbet?
- Roligast på jobbet har jag när jag undervisar, när eleverna är delaktiga och jag märker att de brinner för att lära sig mer. Jag märker att de tycker det är roligt med skolan, speciellt när de får lära sig saker de är intresserade av och som ligger dem nära. Ingen dag är den andra lik, vilket gör jobbet både spännande, utmanande och roligt!

Delakicken-ögonblick
- Det var när en elev hade problem i matten med övergången mellan 10-kompisar och 20-kompisar. Vi satt tillsammans och knåpade och jag visade olika sätt man kunde använda sig av, tills ett bara fastnade hos eleven! Det märktes att det var ett riktigt aha-ögonblick för eleven, och hen var så nöjd efter den lektionen. Det var en otrolig känsla för mig som lärare också såklart, att få vara med och dela elevens upptäckt!

Största utmaningen i jobbet?
- För mig har den största utmaningen hittills varit att samla in lektionsmaterial och förbereda alla lektioner. Man spenderar väldigt mycket tid på det som ny lärare då man ju inte är van, och det kan ibland kännas frustrerande att man inte redan har massa material insamlat som man kan välja från. Men det är även kul att få pröva på olika saker och inte fastna i en och samma rutin, och att jag som lärare vill prova på nya aktiviteter och metoder tror jag är viktigt.

Läs mer om utbildningen här!

Sitta på kontor 8-17 lockade inte

Sara Grundell läste till ämneslärare årskurs 7–9 i svenska som andraspråk, bild och spanska. Hon jobbar just nu med SFI på Hermods.

Varför lärarutbildning
- Jag har alltid varit intresserad av människor. Min morfar är en viktig förebild för mig, han arbetade som slöjdlärare, och är fortfarande det trots sina snart 84 år! Det är mycket inspirerande och vi har många intressanta samtal om pedagogiska frågor. Varför jag valde lärarutbildningen var för att jag även är intresserad av konst, design och kreativa processer. Min första tanke var att bli arkitekt men efter att ha försåt att det kan vara ett ensamt yrke insåg jag att det skulle vara svårt för mig. Jag behöver arbeta med människor för att känna mig inspirerad, positiv och kunna utvecklas. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att sitta inne på ett kontor varje dag kl. 8-17 heller. Jag behöver aktiveras och få utmaningar för att trivas och det var det som gjorde mig nyfiken på lärarutbildningen.


Varför plugga i Göteborg
- När jag sökte lärarutbildningen var det mycket prat om vilka utbildningar som var godkända och inte. Det som gjorde att jag valde Göteborg var att det var en av få som faktiskt var godkänd.

Bäst med utbildningen
- Det bästa med utbildningen var VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen, utan den hade jag inte hittat rätt bland ämnesvalen och förstått vad läraryrket handlar om. Att ha en bra handledare på VFU:n är också väldigt viktigt.

Roligaste stund på jobbet
- Den roligaste stunden på jobbet är när jag är med eleverna. Det är fantastiskt att få arbeta med människor, att både lära ut och lära sig så mycket själv! Det som är roligast är när eleverna lyckas och känner sig stolta över sin prestation och utveckling.

Kreativt ögonblick på jobbet
- När eleverna får göra saker som de inte är vana vid att göra, det är kreativa ögonblick. Jag blandar ofta mina lektioner med musik, språk, bild och dans. När eleverna får leka fram kunskap känner jag kreativitet i klassrummet.

Delakicken-ögonblick
- När eleverna förstod att de hade lärt sig genom andra sätt än att bara läsa eller skriva. Ett exempel är när eleverna under en bildlektion skulle måla till olika låtar för att uttrycka känslor. Det slutade med att vi diskuterade olika känslor tillsammans och plötsligt hade de lärt sig förstå andras och sitt eget sätt att uttrycka känslor. De fick sätta bild och ord på känslorna och utvecklade därmed sin språkliga förmåga både ordagrant och bildligt.

Största utmaningen i jobbet just nu
- Tiden att hinna med all dokumentation.

Läs mer om utbildningen här!

"Jobba och plugga samtidigt passar mig bra"

Veronica Tudoran läser sista året på Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Hon är röntgensköterska och jobbar redan som lärare på vård- och omsorgsprogrammet på MoA Lärcentrum i Göteborg.

Redan när hon arbetade som sjuksköterska hade hon studenter som hon handledde.

- "Det var roligt att lära ut saker, och så hade jag en kollega som började läsa Yrkeslärarprogrammet och jag blev inspirerad av henne."

Hon som ursprungligen kommer från Rumänien, fick själv ett positivt första möte med den svenska skolan.

- "Jag började nästan omgående att plugga på vård- och omsorgsprogrammet och kom snabbt in i studierna, även om det så klart var svårt i början."

Att jobba och plugga parallellt passar henne bra.

- "Det ger mycket att arbeta samtidigt som man pluggar; man kan koppla det man läser till det man upplever i skolan."

Just nu arbetar hon i två klasser och har även elever på distans.

- "Det handlar om att handleda, rätta uppgifter och prov."

På MoA får hon erfarenheter av olika sätt att undervisa och bedöma.

- "Alla elever har en individuell studieplan, eftersom de har olika saker med sig i bagaget. Studierna är upplagda så att de läser en kurs i taget. Om man är borta en del så missar man en kurs och inte alla fem, vilket minimerar avhoppen, säger hon."

8 snabba frågor

Varför lärarutbildning?
- Jag tycker om att pröva nya saker och efter sju år som sjuksköterska ville jag vidare i yrkeslivet. En kollega inspirerade mig också. Jag blev även tillfrågad på en fristående i kurs i spanska om jag inte skulle bli lärare. Där började idén verkligen ta fart.

Varför plugga i Göteborg?
- Det är så smidigt att plugga i Göteborg, mångfalden och utbudet på både arbete och nöjen är en bra kombo med distansstudier. Dessutom är det en ära att få en lärarexamen från ett så fint universitet.

Bäst med utbildningen?
- Att man kan lägga sina studier efter arbetstiderna vilket leder till att man slipper ta lån och även får möjlighet till att prova på lärarjobbet samtidigt som man läser. Man får kontakt med arbetslivet direkt genom sin första VFU.

Första aha-upplevelsen
- Det liknade vården mycket, men är ändå olika. Inom vården är det patienter som är beroende av vård; i läraryrket han man elever som är beroende av kunskap. Dessutom fick jag en annan bild och fick vända och vrida på min kunskap för att förmedla den vidare.

Roligaste stund på jobbet?
- När man engagerar en hel klass i en spännande diskussion som leder till goa skratt.

Kreativt ögonblick på jobbet
- Oftast blir det när man är spontan; och det är oftast eleverna som bidrar till det hela. Av dem får man mycket aha-upplevelser.

Delakicken-ögonblick
- Vi har många diskussioner om vad som är rätt och fel i vårdyrket och kopplar det till både kultur och religion. En sak lärde jag mig av en klok elev som citerade Mandela: ”Man får tänka att alla människor är goda i grunden”. Då tänker jag att den eleven har mycket med sig i bagaget och kan se världen utifrån många synvinklar.

Största utmaningen i jobbet
- Att alla elever skall bli sedda.

Läs mer om utbildningen här!

Att se potentialen

Anna Almgren har läst specialpedagogiska programmet. 

Varför lärarutbildning

- Jag har alltid tyckt om barn. Först hamnade jag inom sjukvården, men tröttnade på helger och sena kvällar. Efter det har jag läst både till förskollärare och lärare och trivdes bra med det arbetet. Efter många år i yrket, och även en del arbete med elever i behov av stöd, väcktes mitt intresse för specialpedagogutbildningen. Idag arbetar jag som specialpedagog och trivs med det.

Bäst med utbildningen
- Utbildningen gav mig en djupare förståelse för individens beteende och därmed vilka behov hen har. Den gav mig också en djupare, övergripande insikt i hur man kan arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vad som ska till för att en elev ska få rätt förutsättningar att lyckas med sin skolgång.

Roligaste stunden på jobbet
- Att möta alla elever och se potentialen i den enskilde individen. Att se deras utveckling och låta dem själva bli uppmärksamma på sitt lärande och utveckling; synliggöra lärandet.

Kreativa ögonblick
- Det kreativa är att alltid försöka komma på en lösning eller metod som passar den enskilde individen, att våga pröva nytt, att kunna anpassa så att det så långt som möjligt finns en möjlighet för alla att lära.

Delakicken-ögonblick
- När en elev knäcker läskoden och börjar ljuda och spontant ropar: -Jag ser vad det står, fröken jag kan läsa! Det är underbart och att få vara med på den resan till att barnet blir en läsande individ. Det är lycka på jobbet!

Största utmaningen på jobbet
- Utmaningen är att hinna med och att strukturera sitt arbete på bästa sätt.
Det är så mkt jag vill hinna pröva, det finns så många nya metoder och modeller. Jag vill också kunna utmana de duktiga eleverna, vilket är lite svårt ibland då det finns så många som behöver ”lite mer”. Varje dag är en utmaning i detta yrke. Det blir aldrig tråkigt!

Läs mer om utbildningen här!
Fråga SYV