Högskolor & universitet

183 skolor

Studera vid högskola

Skillnaden mellan en högskola och ett universitet är att ett universitet har rätt att examinera doktorer. Sveriges äldsta universitet är Uppsala universitet.

Högskolor och universitet är organisatoriskt uppbyggda på fakulteter och institutioner. De brukar vara uppdelade i följande ämnesområden: Humaniora, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Vård och medicin, Teknik, Tvärvetenskap och Konstnärliga ämnen. All utbildning på högskolan är indelad i tre nivåer: Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Utbildningsformer och titlar

När du studerar på högskolan kan du antingen läsa fristående kurser eller gå ett färdigt utbildningsprogram. Bara genom utbildningsprogrammen kan du få en yrkesexamen som exempelvis läkarexamen och civilingenjörsexamen.

Bara på högskola och universitet kan du få en akademisk titel. På grund- och avancerad nivå kan du få titlarna Kandidat, Magister och Master. På högre nivåer kan du få titlarna Licenciat, Doktor, Adjunkt, Lektor, Docent och Professor.

Undervisning och examen

På högskola och universitet finns en rad olika undervisningsformer. Traditionellt sett har utbildningen baserats på teoretisk undervisning och seminarier med en föreläsare och studenter i en föreläsningssal. Vissa utbildningar innehåller praktiska moment som laborationer, programmering och obduktioner. På senare tid har allt fler kurser blivit distansutbildningar. Många kurser är helt nätbaserade.

Varje kurs på högskola eller universitet avslutas med någon form av examination. Det kan exempelvis vara:

• Skriftlig examen
• Muntligt förhör
• Seminarium
• Inlämningsuppgift
• Uppsats
• Laboration

Resultatet på examinationen avgör vilket betyg du får på kursen. Vissa utbildningar och lärosäten använder egna betygsskalor men oftast används betygsstegen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

 

Om du inte finner de skolor som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter skolor kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "högskola / universitet".

Fråga SYV