Räkna ut ditt meritvärde

Foto: Stock Xchange

När det är konkurrens om platserna till högskolan bedöms du utifrån dina gymnasiebetyg och meritvärdet. Så här räknar du ut ditt meritvärde.

Använd räknehjälpen för att räkna ut ditt meritvärde automatiskt. Om du hellre vill räkna ut det manuellt, följ instruktionerna nedan.

1. Bokstaven blir siffra

Varje betyg får ett siffervärde enligt följande:

A : 20
B : 17,5
C : 15
D : 12,5
E : 10
F : 0

2. Räkna ut ett siffervärde för varje betyg

Siffervärdet för varje betyg multipliceras med kursens gymnasiepoäng. Exempel: betyg B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 17,5 * 100 = 1750. På det här sättet räknar du alltså fram betygsvärdet för varje kurs. Tänk på att betyg i utökad kurs bara räknas med om det krävs för behörighet eller ger meritpoäng. Gymnasiearbetet räknas inte med.

3. Lägg ihop alla betygsvärden

Lägg ihop alla de betygsvärden du har i ditt betyg. Summan du får fram blir ett värde mellan 24 000 och 48 000.

4. Dela summan med den totala poängen

Det sammanlagda betygsvärdet delar du sedan med den totala poängsumman för de betygssatta kurser (F, E, D, C, B, A) som ingår i ditt slutbetyg.

Det tal du då får fram är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

5. Kom ihåg kompletteringar och meritpoäng

För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med kompletteringar som krävs för behörighet och de kompletteringar du gjort för att höja ditt jämförelsetal. Har du meritpoäng läggs de sedan till. Jämförelsetal plus meritpoäng ger ditt meritvärde. Ditt meritvärde kan högst bli 22,5.

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV