Lärlingsutbildning i Tyskland

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

Är du mellan 18 och 35 och vill tjäna pengar under utbildningen? Lärlingsutbildning i Tyskland är betald och anses vara nyckeln till Tysklands låga ungdomsarbetslöshet.

Bakgrund

Lärlingsutbildning har en lång tradition i Tyskland och anses vara huvudorsaken till landets låga ungdomsarbetslöshet. Inom vissa yrken råder akut brist på arbetskraft, vilket gör att tyska arbetsförmedlingen nu aktivt rekryterar utländska EU-medborgare till lärlingsutbildningarna. Tyska staten finansierar uppehälle och resa, och de tyska företagen betalar en liten lärlingslön.

Utbildningen börjar i Sverige

Innan den huvudsakliga lärlingsutbildningen startar på hösten går en 8-12 veckor lång tyskakurs i Sverige. Språkkursen måste ske på en skola som är godkänd av Goetheinstitutet i Sverige. Språkkursen finansieras av de tyska myndigheterna.

Därefter följer en praktikperiod på upp till tre månader i Tyskland, där man läser tyska parallellt med jobb i ett tyskt företag. Oftast sker denna praktikperiod på samma företag som man sedan är lärling i.

Lärlingsutbildningens upplägg

I Tyskland skriver man avtal med företaget man ska vara lärling på, och jobbar där tre till fyra dagar i veckan. Utöver det spenderar man 8-12 tilmmar i skolbänken där man har teoretisk undervisning i tyska, yrkesinriktade ämnen och idrott. Lärlingsutbldningen är 2-3,5 år lång, beroende på yrke.

Yrken

Lärlingsplatser erbjuds inom 350 olika yrken i Tyskland. Alla kommer dock inte finnas tillgängliga för svenskar. Planerar du att jobba i Sverige eller något annat land än Tyskland i framtiden så är det viktigt att kontrollera att kolla upp vad som gäller med legitimation, certifieringar och dylikt i det landet du ska jobba i. 

Exempel på yrken som erbjuds är kock, bagare, hotellreceptionist, audiolog, industriarbetare.

Lön och ersättningar

Förutom en liten lärlingslön från företaget som varierar lite beroende på bransch så får man ersättning för levnadskostnader upp till 818 Euro/månad. Man får också ersättning för resekostnader från och till Tyskland två gånger om året och vid start och slut av lärlingsperioden. Sociala försäkringar täcks också.

Krav för att kunna söka

  • Ålder mellan 18 och 35.
  • EU-medborgare.
  • Avgångsbetyg från grundskolan.
  • Arbetssökande.

Mer info finns här:

Läs också:

Fråga SYV