Så väljer du rätt högskola

KTH Chalmers Södertörns högskola
Foto: Scanpix

Utbildning är en av de största investeringar du gör i livet. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning är det viktigt att du väljer rätt. AllaStudiers expert Chris Wigh guidar dig genom djungeln.

1) Rankning

Vi har ingen lång tradition av högskolerankning i Sverige. Men intresset har ökat i takt med att antalet utbildningar blivit fler. Rankinglistor är kontroversiellt i Sverige. Många menar att studenterna får för lite information och att rankningen inte ger en rättvis bild av utbildningen eller lärosätets kvalitet.

Sveriges två större rankinglistor

  • URANK är en oberoende organisation som ger ut en traditionell rankinglista.
  • Svenskt näringsliv ger ut en begränsad rankinglista som är inriktad på i vilken utsträckning lärosätet samarbetar med näringslivet och om utbildningen leder till jobb.

Högskoleverket gör bedömningar för att kvalitetssäkra utbildningar. De utvärderar bland annat lärarkompetens, utbildningsmiljö och om lärosätet uppnår examensmålen. Där kan man också se vilka lärosäten som har fått utmärkelse för framstående utbildningsmiljö de senaste åren.

I länder med en lång tradition av rankinglistor, som till exempel USA och Storbritannien, visar undersökningar att rankinglistor har ganska liten betydelse vid val av lärosäte.

Tips! Titta på vilka kriterier man använder. Bestäm dig för vad du tycker är viktigt vid ditt val av högskola. Det kan finnas andra faktorer som är viktiga för dig än de som finns med i rankinglistorna. Till exempel kan det vara geografiskt läge eller studentliv.

2) Anställningsbarhet

Chansen att få ett jobb efter studierna kan öka beroende på var du studerat. Därför bör du undersöka högskolans anställningsbarhet.

Tre sätt att undersöka anställningsbarheten

  • Många lärosäten gör utvärderingar av vart studenterna tar vägen efter examen och om de t. ex. fått jobb som överensstämmer med utbildningen.
  • Ofta kan du hitta utvärderingar om yrkesliv på högskolans hemsida.
  • Erbjuder högskolan praktik på utbildningen eller möjligheten att skriva examensjobb på en arbetsplats? Har man annan arbetslivsanknytning?

Högskoleverket har ett nytt system för kvalitetsutvärdering av högskoleutbildning. Där är anställningsbarhet en av de indikatorer man undersöker. Man ska utvärdera utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden, bland annat genom att skicka ut enkäter till tidigare studenter. Håll koll på Högskoleverkets hemsida för mer information.

Spelar lärosätet någon roll när jag söker jobb?

  • Många undersökningar visar att arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper väger tyngre vid rekrytering än var du fått din examen och vilka resultat du uppnått.
  • Många arbetsgivare tycker också att det är meriterande om man läst delar av sin utbildning eller gjort praktik utomlands.
  • När Högskoleverket frågade sju personer med insyn i arbetslivsfrågor om lärosätets roll vid jobbsökande så svarade tre personer att det spelar roll.

3) Andra viktiga faktorer

När Högskoleverket undersökte vilken information gymnasielever vill ha när de ska söka till högskolan så rankades behörighetskrav, inriktningar och jobbutsikter högt. Enligt undersökningen spelade sociala frågor som till exempel kårliv mindre roll.

Många sökande är begränsade av betygs- och högskoleprovsresultat. Du kanske inte har betyg så att det räcker för att söka ett särskilt lärosäte eller så finns inte din utbildning där.

Studentliv

För en del är det viktigt att det finns ett aktivt studentliv med mycket aktiviteter och fester. Då väljer man ofta studentstäder som Lund, Uppsala eller Umeå.

Lärosätets storlek

Generellt är det svårare att komma in på de större universiteten om man jämför antagningsstatistiken där samma utbildning även finns på en mindre högskola. Det brukar vara lättare att skaffa bostad på orter med mindre högskolor.

Möjlighet till utbytesstudier

De allra flesta högskolor erbjuder studenterna möjlighet att åka iväg en eller två terminer utomlands. Många högskolor har utbytesplatser dit alla studenter kan söka oavsett vad man läser.

OBS! Det är det inte säkert att du kan tillgodoräkna dig utbytesstudierna i din utbildning när du kommer hem. Undersök om institutionen har ämnesspecifika utbytesplatser där du får tillgodoräkna sig studierna. Vill du förlägga en del av din utbildning i ett särskilt land så bör du kolla upp det innan.

Fråga SYV