Plugga till dövblindtolk
– jobba på frilans

Vill du jobba med människor, lära dig ett annorlunda språk och göra något utmanande? För en dövblindtolk är ingen dag den andra lik.

Vad gör en dövblindtolk?

- En dövblindtolk tolkar genom taktil tolkning så att personen ”känner” språket istället för visuellt teckenspråk. Man berättar vad som händer, var man befinner sig, vilka som är där och i vilket sammanhang – så kallad syntolkning. Vi brukar säga att vi tolkar allt från vaggan till graven.

Sedan 2001 har Linda-Marie Sundbom arbetat som teckenspråks- och dövblindtolk på Tolkcentralen i Härnösand. Då hade hon just tagit sin examen efter fyra års studier vid Strömbäcks Folkhögskola. Innan dess studerade hon historia i Luleå.

Vilka fördomar möter du?

- Folk kan bli osäkra på vad de har framför sig och vet inte riktigt hur de ska bete sig. Men de brukar inte ha något emot det. Ibland kan de kanske prata med tolken men då förklarar jag att de får prata till brukaren.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

- Nationellt är behovet stort av tolkar. Men de utlysta tjänsterna är inte många. För mig var det lätt men så är det inte längre. Under senare år har det börjat komma många nya tolkar som kanske får börja på frilans. Nu är det tuffare på arbetsmarknaden för tolkar.

Linda-Marie tipsar: Så får du mitt jobb

  1. Teckenspråks- och dövblindtolk är ett spännande och varierande yrke där ingen dag är den andra lik. Man möter ständigt nya människor och situationer. Det ställer höga krav på tolken att vara både lyhörd, flexibel och socialt kompetent.
  2. En bred allmänbildning underlättar yrkesutövandet. Som teckenspråks- och dövblindtolk arbetar man i så oändligt många och varierande sammanhang.
  3. Den som vill veta mer om hur man utbildar sig kan läsa mer på blitolk.nu.
Fråga SYV