Rika barn pluggar bäst

Gymnasiestudenter på flak
Foto: Scanpix

Både elever och lärare är mycket nöjda med de spetsutbildningar som har införts på några gymnasieskolor. Det visar en utvärdering från Skolverket.

Utvärderingen visar att det finns en social snedrekrytering till utbildningarna. De flesta elever har svensk bakgrund och kommer från en socioekonomiskt stark miljö, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

– Många har upplevt att studietakten i grundskolan var för långsam och att de inte har fått de utmaningar som de nu får. De tycker om att studera med andra elever som är lika motiverade och intresserade av här ämnena, säger Johan Linder, undervisningsråd på Skolverket.

Den tendens till socioekonomisk snedrekrytering som finns i utbildningarna måste följas upp, anser Linder.

– Det är för tidigt att säga om det är ett stort problem. Men man kan behöva fundera över sina informationsinsatser, så att budskapet om att de här utbildningarna finns når ut bredare i landet, säger han.

Skolverket anser att elever som inte bor på utbildningsorten bör kunna få ekonomiskt stöd. I dag är föräldrarnas ekonomi avgörande för om en elev har råd att flytta för att gå på ett spetsgymnasium.

Försöket med spetsutbildningar på gymnasiet kommer att pågår till och med år 2014. Bland annat ges nu spetsutbildningar i språk på gymnasieskolor i Lund, Danderyd och Uppsala.

Fråga SYV