Högskolestudier populärt bland tjejer

Gymnasist och student
Foto: Scanpix

Bland kvinnliga sistaårs-elever i gymnasiet vill 65 procent läsa vidare, mot 55 procent bland männen. Det visar en enkät som SCB genomfört.

Störst skillnad är det i regionen Sydsverige. Där planerar över 70 procent av tjejerna att läsa vidare, mot cirka 45 procent av killarna.

– Generellt sett är det svårare att komma fram i arbetslivet som kvinna. Därför väljer många tjejer att skaffa sig högre utbildning än killarna, sa Susanna Holzer, filosofie doktor i nationalekonomi, i intervju med Metro i vintras.

Enligt Susanna Holzer är det svårare för unga tjejer att komma in på arbetsmarknaden – och därför väljer många att skaffa sig en akademisk utbildning för att kunna konkurrera med killarna. Men enkäten från SCB visar också att det skett en viss utjämning jämfört med tre år sedan, då 71 procent av kvinnorna ville plugga vidare mot 48 procent av männen.

SCB-enkäten visar även att den största andelen av studieintresserade gymnasister finns i Stockholm. Där vill 68 procent gå en högre utbildning, 10 procent fler än riksgenomsnittet. Minst sugna på högre studier är elever i mellersta Norrland och norra Mellansverige.

Universiteten i Lund och Göteborg är för tolfte året i rad de populäraste lärosätena bland landets gymnasieelever. Men även de övriga stora universiteten, liksom Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm, ligger bra till.

Fråga SYV