Lärare saknar kompetens

Lärare i klassrum
Foto: Scanpix

Åtta av tio elever trivs med skolarbetet – samtidigt slår lärarna larm om att de saknar kompetens för att stödja elever med särskilda behov. Det visar en ny attitydundersökning från Skolverket.

Sammanlagt har 4300 elever i grundskolans årskurs 4-9 fått svara på vad de anser om skolan. Resultatet har sedan sammanförts i undersökningen "Attityder till skolan 2009" från Skolverket.

Attitydundersökningen visar att så många som åtta av tio elever trivs bra med själva skolarbetet. Omkring nio av tio elever trivs bra med sina lärare, och nästan hälften av de tillfrågade trivs mycket bra med dem, visar undersökningen.

När det gäller lärarnas engagemang så uppger åtta av tio grundskolelever att lärarna tror på dem och deras förmåga att lära sig, skriver Skolverket.

Lärarna får dock inte lika gott betyg när det gäller förmågan att engagera: två av tre av tillfrågade elever i årskurs 7-9 tycker inte att lärarna lyckas väcka deras intresse för undervisningen.

I undersökning har även 2 000 lärare i grund- och gymnasieskolan fått svara på vad de tycker om skolan. Attitydundersökningen visar att många lärare tycker att skolan är dåliga på att anpassa verksamheten till elevernas olika förutsättningar. Dessutom anser bara en tredjedel av lärarna att  skolan lyckas stimulera särskilt duktiga elever.

Fråga SYV