Distans – en studierevolution

Mer än var fjärde svensk student pluggar på distans. Högskolan Dalarna ligger i Sveriges absoluta framkant där 65 procent av de 18 000 studenterna går nätbaserade utbildningar.

– För oss har det ökat från i stort sett noll procent sedan vi startade 2002, säger Jan Svärdhagen, strategiskt ansvarig för nätbaserade utbildningar på Högskolan Dalarna.

Han vänder sig mot ordet distansutbildning eftersom det leder tankarna till studenter som pluggar ensamma långt bort och utan större social kontakt. Så är det inte längre, menar han.

– Vi har till exempel väldigt mycket realtidsmöten där vi träffas och diskuterar via webbkamera.

Högskolan Dalarna har flera utbildningar som går mer eller mindre helt online, bland annat lärarprogrammet. Studenterna kan redan ta del av vissa föreläsningar via Itunes och nätet.

– Vi vill hitta lösningar för hur studenterna ska bli friare så de kan välja om de ska vara på campus eller studera hemifrån, säger Jan Svärdhagen.

Han ser en utbildningsrevolution framför sig där studenterna i allt högre utsträckning kan välja var och hur de vill plugga. Men det kommer inte att ske utan motstånd.

– Vi har 500 års tradition av föreläsare i föreläsningssalar. Det är svårt att bryta det.

Fråga SYV