En studiementor hjälper
dig att nå framgång

Mentor på glaciär
Foto: Scanpix

När du skaffar en pluggmentor får du plötsligt en person att diskutera ditt studieliv med som varken är förälder, vän eller kurskollega.

En stor del av poängen med att ha en studiementor är möjligheten att få ett extra stöd i sin studievardagen. Mentorns uppgift är att ha ditt bästa för ögonen.

– Mentorn är inte där för att dominera eller berätta sina livshistorier av typen ”så här gjorde jag”, utan för att lyssna och vara ett stöd. Det är adeptens tid, helt och hållet. Adepten ska inte ha för stor respekt för mentorn, då blir det ett ojämt förhållande. Byt mentor i fall det inte fungerar, säger Rolf Hedman, professionell mentor sedan många år.

Vad kan man få ut av att ha en mentor under studietiden?

– Som studerande känner man sig lätt ensam med sina studier och de olika problem som man ställs inför. Jag har själv en dotter som körde fast i sina studier när hon var lite över 20. Jag föreslog att hon skulle ta hjälp av en mentor. Det transformerade hennes liv. Det gav henne styrsel och mycket större tilltro till sig själv. Mentorn ställer frågor, är nyfiken och ger stöd.

Åsa Lindstedt, som pluggar socionomutbildningenMalmö högskola, använder sin mentor till att få en större förståelse kring teorierna i föreläsningssalen:

– Jag får ett annat perspektiv på teorier och idéer från lektionerna genom henne. Hon jobbar i näringslivet, så vi bollar mycket med varandra om hur det jag lär mig kan förankras i verkligheten. Det är väldigt berikande.

3 tips från mentorexperten

1. Hitta rätt mentor
Lättaste sättet att hitta en mentor brukar vara genom det egna nätverket. Kartlägg din bekantskapskrets – allt ifrån gamla lärare och släkten till de bekanta du har i idrottsföringen eller genom vänners föräldrar. Välj någon som har mycket livserfarenhet och som du får förtroende för.

2. Tydliga spelregler
Du som adept sätter agendan. Är ditt mål en bättre prioritering i studierna? Att etablera bättre relationer med dina studiekamrater? Att bli mer fokuserad? Uttryck dina behov tydligt – och diskutera med din mentor om hur ni bäst lägger upp era träffar.

3. Våga vara ärlig
För att det ska fungera behöver du vara ärlig mot din mentor. Ge konstruktiv feedback efter varje gång. Ta upp sådant du satte värde på och sådant som inte känns bra, exempelvis: ”Jag ser hellre att du blir mer bollplank åt mig, och mindre lärare”.

Källa: Rolf Hedman, professionell mentorFråga SYV