Nyutexaminerade studenter
föredrar storstäderna

Människor i storstad
Foto: Scanpix

Studenter som har som har studerat i storstadsregioner bosätter sig gärna där efter examen. Småstadsregioner har däremot svårt att behålla sina studenter efter examen, enligt statistik från Högskoleverket och SCB.

Rapporten innehåller bland annat statistik om hur många studenter som har flyttat eller stannat kvar två år efter att de tagit examen. Arbetsmarknaden och möjligheten till fortsatta studier avgör i hög grad om studenterna flyttar eller stannar kvar.

Var studenterna bosätter sig efter studierna påverkas bland annat av arbetsmarknaden och möjligheterna till fortsatta studier. Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala hade flest examinerade studenter boende i länet två år efter examen, bland dem som tog examen 2007/08.  Statistiken visar att många  studenter som flyttat till storstadsregionerna stannar kvar, sannolikt eftersom arbetsmarknaden ofta är bättre i storstadsregionerna.

Rapporten visar också att antalet studenter som väljer att läsa på distans fortsätter att öka. Ungefär 75 000 studerade enbart på distans under läsåret 2008/09, vilket är 11 000 fler än läsåret innan. Det innebär att var femte student numera läser enbart på distans. För tio år sedan var andelen bara sex procent.

Fråga SYV