"Sverige kommer gå miste om talanger"

Studenter
Foto: Scanpix

Från och med hösten 2011 ska utländska studenter tvingas betala för sina studier i Sverige, har regeringen beslutat.  Nu riktar Sveriges förenade studentkårer skarp kritik mot regeringen.

– Vi kommer förlora att uppemot 90 procent av alla utländska studenter och gå miste om en massa talanger, säger vice ordförande Robin Moberg.

Sveriges förenade studentkår är skarpt kritiska till regeringens proposition. Enligt vice ordförande Robin Moberg saknar beslutet om studieavgifterna förankring helt bland svenska högskolestudenter.

– Vi tycker att det är diskriminerande att ta avgifter från vissa studenter, Robin Moberg. Det kommer kosta mer än vad det smakar.  Dessutom kommer kommer det även drabba svenska studenter i stor utsträckning, fortsätter Robin Moberg.

På vilket sätt kommer svenska studenter drabbas?

– Ett av regeringens argument  är att det ska ge en massa resurser till svenska universitet och högskolor. Men istället kommer det leda till att utbudet av exempelvis masters-utbildningar minskar. Dessutom kommer det kosta stora administrativa summor att inför studieavgifterna, säger Robin Moberg.

Vad betyder för Sverige att dessa studenter har haft chansen att komma hit?

– Kvalitetsmässigt har det betytt väldigt mycket. Svenska skolor kommer gå miste om mycket talang och det har vi inte råd med, säger Robin Moberg.

Nu kommer vissa skolor anlita särskilda studentagenter för att locka elever. Kommentar till det?

– Varför ska skolorna lägga pengar på agenter? Det är en onödig konsekven av avgifterna. Vi borde istället använda pengar till en kvalitetsreform för att förbättra skolornas grundutbildning, säger Robin Moberg.

Danmark tappade över 40 procent av sina utländska elever när man införde ett liknande system. Kan det hända i Sverige?

– Jag har hört mycket högra siffror än 40 procent. Risken att det händer i Sverige är överhängande, vi kommer tappa uppemot 90 procent av alla utländska studenter och gå miste om en massa talang. Detta kommer påverka svenska högskolorna negativt, säger Robin Moberg.

Fråga SYV