Sök de heta gröna utbildningarna

Student med får
Foto: Lotta Imberg

Vill du bli klimatforskare, meteorolog eller miljökonsult? Dags att söka ekoutbildningarna.

– Jag har alltid varit intresserad av klimatfrågor. Nu har det blivit populärt, säger studenten Emelie Pålsson.

Emelie läser masterutbildning i miljövård och fysisk planering vid Stockholms universitet.

– Det känns bra att få göra något verkligt. På många kurser sitter man bara
i en föreläsningssal.

Och att plugga grönt har fått högre status.

– Förut hade miljöutbildningar en tråkstämpel. Nu har det blivit trendigt, säger Emelie.

Johan Kleman är professor vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Han har märkt av ett ökat intresse.

– Det är bra söktryck i förhållande till andra naturvetenskaplig ämnen och det finns ett stort intresse bland studenterna.
– Många unga människor är engagerade för miljön och klimatet, säger Johan Kleman. Det är framtidsfrågor.

Emelie vill arbeta med vetenskapskommunikation i framtiden. Hon vill förmedla forskning till allmänheten på ett förståligt sätt.

– Jag hoppas kunna göra forskning begriplig, säger hon.

Emelie har gjort ett bra val. Kunskapen efterfrågas på arbetsmarkanden.

– Jag tror att det kommer att finnas jobb, säger Johan Kleman.

För Emelie räcker det inte med att några program och kurser är inriktade på miljö. Hon efterlyser ett miljöperspektiv på alla utbildningar.

– Eko är inte längre en nisch, det är en grundförutsättning, säger hon.

Fråga SYV