Plugga in böcker på rekordtid

Effektiva studenter
Foto: Scanpix

Vässa din studieteknik med snabbläsningsteknik i höst. Om du bara ska lägga tid på att lära dig en ny studieteknik i höst så är speedreading ett klokt val.

Snabbläsningsteknik gör att du kan tillgodogöra dig mycket litteratur på kort tid. Den hjälper dig dessutom att snabbt se sammanhang och identifiera huvudbudskapet i varje text.

Snabbläsningsteknik ökar inte bara din läsförståelse. Det kan också  ge dig insikt i hur hjärnan fungerar och hjälper dig att spara tid. När du väl lärt dig snabbläsning så är stora högar av tjocka kursböcker inte längre ett oöverstigligt problem och långa nätter där du försöker ta dig igenom gedigna luntor kan undvikas.

– Snabbläsning stärker din koncentrationsförmåga, ger dig en bättre förståelse för hur ögonen och hjärnan arbetar, sparar tid och stärker självförtroendet, säger studieteknikgurun Tony Buzan och fortsätter:

Högre läshastighet ger högre läsförståelse. En genomsnittlig vuxen läser mellan två och trehundra ord i minuten, men med snabbläsningsteknik så kan man enkelt komma upp i fyrahundra ord per minut. Tony Buzan har skrivit ”Lär dig speedreading, mindmapping och minnesteknik” och skapat BOST, en åttastegsmetod som gör att i princip vem som helst kan lära sig snabbläsnings­teknik.

Fyra tips för snabbare lästeknik

1. Förbered kontrollfrågor.  Sammanställ ett par övergripande kontrollfrågor innan du börjar snabbläsa en bok. Fundera på vad du vill ha ut av boken, om du ska lära dig något specifikt genom att läsa den och ställ in hjärnan på vilken information den ska leta efter. De minuter du lägger på förberedelser lönar sig så gott som alltid.

2. Hitta ditt läsflöde. Det är lätt att ”haka upp” sig på enstaka ord i en text. Det kan vara ett ord som du inte förstår, inte kan uttala eller som bara känns taget ur sitt samman­hang. Häng inte upp dig på dessa ord och undvik att gå tillbaks i texten för att läsa ordet igen. Det stör ditt läsflöde och  stjäl tid från snabbläsningen. Läs istället vidare, du kommer säkerligen att kunna ta till dig sammanhanget ändå.

3. Använd ett läsverktyg och vänj hjärnan vid ett snabbare tempo.  Följ raderna med fingret medan du läser. Rör gärna fingret lite snabbare än ögonen. Även om det kan vara svårt att hänga med i tempot i början så är det ett sätt att anpassa hjärnan till en snabbare läshastighet. När du vant dig vid en hög hastighet kan du avstå från att följa texten med fingret.

4. Börja med att bläddra igenom. Inled med en genombläddring av boken du ska plöja igenom. Det ger dig en överblick och hjälper hjärnan att tillgodogöra sig texten.  Bestäm därefter tids­åtgången för varje kapitel.  När du snabbläst igenom boken är det dags att göra en kort återblick där du ställer följdfrågor till dig själv. De säkerställer att du verkligen tagit till dig informationen i boken.

Fråga SYV